A Genel Kurallar

A1 Birinci Derece Kurallar

Temel toplumsal değerler ve toplumumuzun kırmızı çizgileri birinci derece kurallar kapsamında değerlendirilmiştir. Bu kuralların ihlali halinde üyenin hesabı mutlak suretle süresiz olarak kapatılır.

Örneğin; şiddet, taciz, flört çabası, etik dışı yollardan kar ve avantaj elde gibi durumlar ağır kusurlardır, birinci derece kurallar kapsamında değerlendirilir.

A11 Fiziksel kavga edilmesi durumunda üyenin hesabı kapatılır.
A12 Topluluğun diğer üyeleriyle fiziksel, sözlü ya da yazılı olarak tartışma, tehdit etme ve topluluğun huzurunu bozacak davranışlarda bulunma durumunda davranışın seviyesine göre kullanıcı uyarılabilir ya da hesabı doğrudan kalıcı olarak kapatılabilir.
A13 Platform vasıtasıyla flört etmek veya bu şekilde anlaşılmasına sebep olacak şekilde iletişim kurma durumunda üyenin hesabı kapatılır.
A14 Başka birinin hesabını kullanmasına izin vermek veya başka birinin hesabını kullanma durumunda üyenin hesabı kapatılır.
A15 Scotty platformunda tanışılan firma/kişi ile Scotty haricinde özel hizmet sunmak için teklifte bulunma durumunda üyenin hesabı kapatılır.
A16 Etik dışı davranışlarda bulunarak kar/avantaj elde etmek, sistemi manipüle etmek kaydıyla olması gerekenden daha fazla para kazanma ya da az ödeme yapma durumunda üyenin hesabı kapatılır, haksız elde edilen tutar var ise üyeden tahsil edilir.

A2 İkinci Derece Kurallar

İkinci derece kuralların ihlali uyarı olmaksızın bir ila yedi gün arası hesap dondurma yaptırımını beraberinde getirir. Tekrarına mutlak suretle kullanıcı hesabı kapatılır.

Trafik kurallarının ihlali, kasksız araç kullanımı, beyan edilenden farklı bir araç ile çalışma davranışları ikinci derece kuralların ihlaline örnektir.

A21 Scotty değer teklifini teknoloji aracılığı ile sağlar. Hiçbir zaman ve hiçbir şartta kullanıcılardan trafikte kendi sağlıklarını tehlikeye atacak davranışlarda bulunmasını istemez. İnsan hayatı hiçbir iktisadi kaygı olmaksızın ön planda tutulur. Trafik kurallarının ihlali neticesinde güvenliği tehdit edecek davranış kullanıcı hesabının 3 gün dondurulmasına sebep olur. Davranışın tekrarında kullanıcı hesabı süresiz olarak kapatılır.
A22 Kasksız araç kullanma, kullandırtma ve yolculuk yapma durumunda kullanıcının hesabı 3 gün için dondurulur. Aynı davranışın tekrarında kullanıcı hesabı süresiz olarak kapatılır. Scotty güvenlik standartları topluluk kurallarını oluşturan temel unsurlardan birisidir. Kask ise güvenli ve bilinçli yolculuğun temeli olarak kabul edilir.
A23 Beyan edilenden farklı bir araç ile çalışma durumunda kullanıcı hesabı dondurulur ve araç güncellemesi gerçekleşene kadar kapalı tutulur. Aynı davranışın tekrar etmesi durumunda kullanıcı hesabı kalıcı olarak kapatılır.Scotty sürücülerinin kullandığı araçlar belirli standartlar doğrultusunda incelenmekte ve sisteme kabul edilmektedir. İlgili operasyon ekibi tarafından onaylanmamış ve kaydı yapılmamış araçlar ile Scotty servislerinde çalışılması yasaktır. 

A3 Üçüncü Derece Kurallar

Hafif kusurlar üçüncü derece kurallar kapsamında değerlendirilir. Bu kusurların her tekrarında kullanıcı sırası ile uyarılır, hesabı üç gün dondurulur ve kalıcı olarak kapatılabilir.

Örneğin; kaba olmak hafif kusur olarak nitelendirilir. Davranışın düzelmeksizin tekrar etmesi yaptırımın seviyesini kademeli olarak artıracaktır.

A31 Kaba olma ve nezaket kurallarına uymama durumunda kullanıcı uyarılır ve tekrarı halinde kullanıcı hesabı 3 gün dondurulur. Aynı davranışın üçüncü defa tekrar etmesi durumunda kullanıcı hesabı kalıcı olarak kapatılır.
A32
Kişinin hayatına müdahale edecek şekilde uygunsuz iletişim kurma durumunda kullanıcı uyarılır ve tekrarı halinde kullanıcı hesabı 3 gün dondurulur. Aynı davranışın üçüncü defa tekrar etmesi durumunda kullanıcı hesabı kalıcı olarak kapatılır.
A33 Motosiklet ile hareket halindeyken cep telefonu ve benzeri bir mobil cihaz ile uzun süreli münasebet durumunda kullanıcı uyarılır ve tekrarı halinde kullanıcı hesabı 3 gün dondurulur. Aynı davranışın üçüncü defa tekrar etmesi durumunda kullanıcı hesabı kalıcı olarak kapatılır.
A34 Motosiklet aksamının ve güvenlik ekipmanlarının yetersiz olması durumunda kullanıcı uyarılır ve tekrarı halinde kullanıcı hesabı 3 gün dondurulur. Aynı davranışın üçüncü defa tekrar etmesi durumunda kullanıcı hesabı kalıcı olarak kapatılır.Yolculuk güvenliğini tehdit edebilecek durumlar eksik ya da kullanılamaz durumdaki sisi bar/topcase, egzoz muhafaza demiri, ayak pegleri, ayna, artçı kaskı taşımama, yarım kask kullanma, korumalı dizlik taşımama ve benzeri durumlar olarak sıralanabilir.
A35 Hijyen standartlarına uymaması durumunda kullanıcı uyarılır ve tekrarı halinde kullanıcı hesabı 3 gün dondurulur. Aynı davranışın üçüncü defa tekrar etmesi durumunda kullanıcı hesabı kalıcı olarak kapatılır.
A36 Kabul edilen çağrıyı geçerli bir mazeret olmaksızın iptal etme durumunda kullanıcı uyarılır ve tekrarı halinde kullanıcı hesabı 3 gün dondurulur. Aynı davranışın üçüncü defa tekrar etmesi durumunda kullanıcı hesabı kalıcı olarak kapatılır.
A37 Geçerli bir mazeret olmaksızın işlemin geciktirilmesi (yolcuya giderken vakit harcanması, siparişin ya da paketin teslimatının geçerli bir mazeret olmaksızın geciktirilmesi vb.) durumunda kullanıcı uyarılır ve tekrarı halinde kullanıcı hesabı 3 gün dondurulur. Aynı davranışın üçüncü defa tekrar etmesi durumunda kullanıcı hesabı kalıcı olarak kapatılır.

Scotty topluluğu üyesi, topluluk kurallarının uygulanması ile ilgili fikir, öneri ve itirazlarını topluluk@scotty.com.tr adresi üzerinden mail yolu ile iletebilir ve ilgili konunun Topluluk Departmanı tarafından yeniden değerlendirilmesini sağlayabilir.

Yolculuk, Yemek ve Paket platformunlarına özel hizmet kurallarına ilgili butona tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Aradığınız yanıtı buldunuz mu?